neinvestičný fond

Identifikačné údaje

IČO: 31748384
Obchodné meno: Sila dobrého slova - aktivity Evy Frickej n.f.
Právna forma: 118 - Neinvestičný fond
Dátum vzniku: 28.12.1995
Adresa sídla: Čsl. tankistov 54, 841 06 Bratislava - m.č. Záhorská Bystrica 
Okres: Bratislava IV
 
Štatistické charakteristiky         
Právna forma: 118 Neinvestičný fond
SKNACE          88990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i.n.
OKEČ              85320 Činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania 
                      15000 Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
                      6 Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví 0-2 zamestnanci 

O nás

10.05.2020 17:16

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2019.pdf (1878133)
10.05.2020 17:03

Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o zápise do verejných zbierok

Rozhodnutie o zápise do registra verejných zbierok.pdf (2953182)
06.04.2020 12:57

Predbežná správa verejnej zbierky za rok 2019

Predbežná správa verejnej zbierky za rok 2019.docx (12286)
23.11.2019 13:36

Záverečná správa nadácie za rok 2018

záverečná správa za rok 2018.pdf (162737)
01.05.2019 11:58

Predbežná správa za rok 2018

Predbežná správa za rok 2018.docx (12223)
26.03.2019 18:26

Poďakovanie pre Silu dobrého slova

Poďakovanie.pdf (456373)
26.03.2019 18:25

Povolenie ministerstva vnútra SR na rok 2019

Povolenie na verejné zbierky 2019.pdf (1444589)
10.12.2018 20:48

Záverečná správa za rok 2017

Záverečná správa za rok 2017.docx (13479)
01.07.2018 20:05

Výročná správa za rok 2017

Frická 4strany (3).pdf (1357348) Frická prvá strana (3).pdf (145275) SKMBT_C36018041112531 (3).pdf (540523) SKMBT_C36018041112540 (3).pdf (591994) SKMBT_C36018041112541 (3).pdf (180320)  
03.12.2017 20:54

Záverečná správa za rok 2016

Záverečná správa 2016.pdf (263179)

O nás

10.05.2020 17:16

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2019.pdf (1878133)
10.05.2020 17:03

Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o zápise do verejných zbierok

Rozhodnutie o zápise do registra verejných zbierok.pdf (2953182)
06.04.2020 12:57

Predbežná správa verejnej zbierky za rok 2019

Predbežná správa verejnej zbierky za rok 2019.docx (12286)
23.11.2019 13:36

Záverečná správa nadácie za rok 2018

záverečná správa za rok 2018.pdf (162737)
01.05.2019 11:58

Predbežná správa za rok 2018

Predbežná správa za rok 2018.docx (12223)
26.03.2019 18:26

Poďakovanie pre Silu dobrého slova

Poďakovanie.pdf (456373)
26.03.2019 18:25

Povolenie ministerstva vnútra SR na rok 2019

Povolenie na verejné zbierky 2019.pdf (1444589)
10.12.2018 20:48

Záverečná správa za rok 2017

Záverečná správa za rok 2017.docx (13479)
01.07.2018 20:05

Výročná správa za rok 2017

Frická 4strany (3).pdf (1357348) Frická prvá strana (3).pdf (145275) SKMBT_C36018041112531 (3).pdf (540523) SKMBT_C36018041112540 (3).pdf (591994) SKMBT_C36018041112541 (3).pdf (180320)  
03.12.2017 20:54

Záverečná správa za rok 2016

Záverečná správa 2016.pdf (263179)

Vyhľadávanie

Kontakt

Sila dobrého slova