neinvestičný fond

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

14.07.2014 15:08

Informácie pre návštevníkov

Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste...
14.07.2014 15:07

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú...

Sila dobrého slova n. f. 

V júli 1994 tragicky zahynula mladá novinárka Mgr. Eva Frická. Zomrela pri dopravnej nehode na diaľnci v Rakúsku vo veku 27 rokov. 
Narodila sa 12. marca 1967 v Bratislave a prvé roky prežila v Ružinove na Družicovej ulici. Ako nádejná novinárka začínala v mládežníckych časopisoch Kamarát a Mladé rozlety, neskôr v týždenníku Život. Zaujímali ju najmä problémy mladých ľudí, alkohol, drogy, prostitúcia, kriminalita a i. Snažila sa poukázať na ich ničivé dôsledky. Často cestovala za reportážami ďaleko za hranice vlasti, aj do oblastí vojenských konfliktov, odkiaľ prinášala vzrušujúce informácie. Jedna takáto cesta sa jej stala osudnou. Na pamiatku novinárky založila jej matka nadáciu nazvanú podľa jej posledného úvodníka, ktorý vyšiel v časopise Život práve v deň jej smrti a mal názov Sila dobrého slova.
 
Sila dobrého slova: Už viac ako 19 rokov táto nadácia, ktorá bola neskôr pretransformovaná na neinvestičný fond, pripravuje a rožširuje drobné didaktické a náboženské tlače, zamerané na propagáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, jubileí a výročí v národnom a kresťanskom duchu. Sú adresované mládeži najmä v podobe záložiek, pohľadníc, plagátov, obrázkov, vždy so silným a aktuálnym duchovným odkazom. 
 
Neinvestičný fond prostriedky na svoje aktivity získava cestou verejných zbierok, ktoré organizuje na vybraných pútnických miestach Slovenska. Predaj svojich produktov (obrázkov, pohľadníc plagátikov a pod.) za symbolické ceny oslovuje účastníkov slávností. Hlavným cieľom neinvestičného fondu je rozdávať pripravené drobné tlače každému návštevníkovi nášho stánku. Tieto tlače v roku 2014 sú v znamení celonárodných aktivít: Rok Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska, Rok Andreja Hlinku a Rok Kráľa Svätopluka. Mimoriadnu pozornosť venuje problematike rodiny a jej patrónovi, sv. Jánovi Pavlovi II. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Sila dobrého slova